Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W ramach usług oferujemy pomoc prawną oraz prowadzenie spraw, m.in.:

- o odszkodowanie i zadośćuczynienie, z tytułu zdarzeń komunikacyjnych i innych wypadków

- o odszkodowanie, z tytułu czynów niedozwolonych na osobie i mieniu

- o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędny medyczne

- o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy

- o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy reprezentację od postępowania przesądowego, poprzez I i II instancję, do etapu postępowania egzekucyjnego.

Obszkodowania - adwokat Białystok