Prawo autorskie

Kancelaria, w ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, podejmuje się:

  • Reprezentacji w sporach, dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, m.in.  dochodzenia roszczeń, związanych z naruszeniem tych praw i obroną w sprawach karnych, prowadzonych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Kompleksowego doradztwa przy tworzeniu i podpisywaniu umów dot. praw autorskich
  • Przygotowywaniem opinii prawnych, dotyczących naruszeń praw autorskich, ochrony praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej
  • Oceny prawidłowość i legalność wykorzystywania przez przedsiębiorców utworów, w rozumieniu prawa autorskiego.

Prawo autorskie - adwokat Białystok