Prawo gospodarcze

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca, niejednokrotnie potrzebuje zasięgnąć fachowej porady i pomocy adwokatów.

 

Kancelaria oferuje dwa rozwiązania, które klient może rozważyć. Pierwszym z nich jest jednorazowe skorzystanie z usług, gdy zachodzi potrzeba doraźnego rozwiązania konkretnego problemu prawnego. Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi stałej obsługi prawnej firmy.

 

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna, świadczona na rzecz przedsiębiorcy, jest rozwiązaniem, dzięki któremu klient może korzystać z kompleksowej pomocy kancelarii w każdym aspekcie związanym z prowadzoną działalnością, przez cały okres trwania umowy.

Każda obsługa prawna jest dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb klienta. Ma to na celu stworzenie jak najkorzystniejszego rozwiązania, w zależności od zakresu działalności przedsiębiorcy, jego formy prawnej, wymaganego wsparcia oraz zapotrzebowania na czynności prawne.

 

W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje, między innymi:

Doradztwo prawne – rozwiązywanie bieżących i aktualnych problemów natury prawnej przedsiębiorstwa.

Audytowanie przedsiębiorstwa pod kątem już istniejących umów i stosowanych rozwiązań.

Przygotowywanie oraz opiniowanie umów i innych dokumentów – tworzenie pism zgodnych z przepisami prawa.

Windykacja wierzytelności – odzyskiwanie wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów.

Reprezentacja i prowadzenie sporów – członkowie kancelarii zapewnią reprezentację zarówno na etapie przedsądowym bądź mediacyjnym, a także w postępowaniach przed sądami I i II instancji.

Wyżej wymieniony katalog czynności nie ma charakteru zamkniętego i jest każdorazowo uzależniony od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dobór środków działania dopasowany jest w taki sposób, by jak najlepiej chronić interesy klienta.

 

Korzyści związane ze stałą obsługą prawną dla przedsiębiorcy:

Bezpieczeństwo – przedsiębiorca, decydując się na stałą współpracę, może działać efektywniej i ograniczyć ryzyko związane z pojawieniem się problemów prawnych.

Indywidualne warunki współpracy – dobrana do potrzeb przedsiębiorcy oferta, pozwoli na  komfortowe korzystanie z pomocy prawnej każdorazowo, gdy sytuacja będzie tego wymagać.

oszczędności – opłata za stałą obsługę prawną jest zdecydowanie niższa niż, usługi o takim samym zakresie świadczone indywidualne.  

Pomoc o każdej porze  – przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w skróconym czasie, także telefonicznie lub e-mailowo. Firma posiadająca obsługę prawną posiada priorytet w rozwiązywaniu problemów prawnych.

 

Podsumowując, usługa stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców jest bardzo dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy liczy się tania, szybka i profesjonalna pomoc prawna dla biznesu. Koszty obliczane są indywidualnie zależnie od zakresu usług.

 

Oferta Indywidualna

W ramach indywidualnych usług z zakresu prawa gospodarczego, kancelaria świadczy następujące usługi:

  • sporządzanie umów oraz kontraktów, według indywidualnej potrzeby, mi in.:    

- umowa cesji wierzytelności

- umowa o dzieło

- umowa zlecenia

- umowa sprzedaży

- umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczona odpowiedzialnością

-  umowa zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

-  umowa spółki cywilnej

- umowa o roboty budowlane

- umowa najmu

- umowa pożyczki

- umowa poręczenia spłaty pożyczki

- umowa barteru

- umowa o zachowaniu poufności

- umowa o nadzór autorski nad inwestycją

- umowa pożyczki udziałowca do spółki

  • przedsądowe i sądowne dochodzenie roszczeń od kontrahentów oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • ogólne doradztwo prawne
  • sporządzanie indywidualnych pism procesowych
  • windykacja należności
  • dochodzenie roszczeń za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy

Prawo gospodarcze - adwokat Białystok