Prawo Karne

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego oraz oferuje reprezentację stron na wszystkich etapach postępowania.

W ramach naszych usług, proponujemy:

  • reprezentowanie podejrzanego i oskarżonego w sprawach karnych oraz karnoskarbowych - przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji

 

  • reprezentowanie obwinionego w sprawach o wykroczenia - przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji

 

  • obrona osób nieletnich, wobec których prowadzone jest postępowanie o czyn karalny lub demoralizację

 

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem - w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego oraz oskarżyciela prywatnego przed sądmi wszystkich instancji

 

  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (sporządzanie wniosków, między innymi: o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, przedterminowe zatarcie skazania, zmianę wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, tzw. "blokada alkoholowa", rozłożenie na raty bądź umorzenie orzeczonej kary grzywny, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego)

 

  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

 

  • sporządzanie wniosków i prowadzenie spraw o wznowienie postępowania karnego

 

  • sporządzanie wniosków o ułaskawienie.

Adwokat - prawo karne Białystok