RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, potocznie nazywane RODO. Celem przedmiotowej regulacji jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w związku z czynnościami przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie swobodnego ich przepływu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Obowiązek stosowania przepisów RODO dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, w szczególności zaś przedsiębiorców.

 

Proces wdrożenia właściwej ochrony danych osobowych, zgodnej z RODO, to proces czasochłonny, wieloetapowy i wymagający specjalistycznej wiedzy w tym temacie. Przeprowadzenie szczegółowego audytu przedsiębiorstwa stanowi podstawę do właściwego wdrożenia ochrony danych osobowych i znalezienia najlepszych rozwiązań dostosowanych do konkretnego przypadku i dopasowanych do specyfiki danej firmy. Końcowym etapem jest sporządzenie pełnej dokumentacji.

 

W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej, świadczymy usługi związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach regulacji wynikających z RODO, tj.:

- przeprowadzenie wewnętrznego audytu przedsiębiorstwa, celem ustalenia zakresu wymaganych do wprowadzenia rozwiązań

- wdrożenie procedur RODO, tj. sporządzenie polityki prywatności wraz z całą dokumentacją wymaganą przez Rozporządzenie o Ochronie Danych

- przeszkolenie pracowników oraz pracodawców

- pomoc przy zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych.